om in te grasduinen

Op deze pagina worden af en toe video’s, teksten of hyperlinks geplaatst die voortbouwen op de inhoud van de mini-MOOC. Dit kunnen antwoorden zijn op vragen of opmerkingen die deelnemers aan de mini-MOOC neerschreven in de fora of in de formulieren, of andere reflecties of informatiebronnen over het thema ‘MOOC’. Dit materiaal staat in omgekeerde chronologische volgorde (de recentste bovenaan).

[031] Dit helpt om je MOOC-initiatieven in een breder perspectief te zien – dit is waar het naar kan leiden: “The European University Foundation aims to accelerate the modernisation of the European Higher Education Area. (…) One of its projects, OpenU, aims to establish a European platform for blended and online learning, academic cooperation and virtual mobility, building on the strengths of existing solutions and with a view to pave the way for the establishment of a eU.university.”

[030] Een vraag die regelmatig terugkomt is: waar kan ik professionele grafische of visuele ondersteuning vinden? Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van websites of slides, of aan het ontwerpen van video’s of animaties. Hier is een lijst van personen en bedrijven die al eerder met/voor de UGent gewerkt hebben op grafisch gebied, of over wie we gunstige geruchten opvingen. Heb je een concrete opdracht, dan kan je in deze lijst op zoek gaan naar iemand met de juiste expertise, die binnen je budget past. Heb je weet van andere betrouwbare partners, laat dat dan zeker weten — we plaatsen die dan bij in de lijst.

[029] Kleine stukken recycleerbare content, is dat de toekomst voor het MOOC-concept? Hier zijn enkele intrigerende ideeën.

[028] Deze blogpost brengt geen grote nieuwe inzichten, maar slaat de nagel op de kop door enkele open deuren nogmaals in te trappen (inclusief praktische tips): video alleen is niet zaligmakend, het gaat er om hoe je het inzet en inbedt in een ruimere leerervaring.

[027] Studenten kunnen weerstand tonen tegenover nieuwe onderwijsvormen, vooral als die een actievere inzet vragen. Deze studie toont dat dit van voorbijgaande aard is: als de cursus intrinsiek goed is, dan vermindert de weerstand jaargang na jaargang en evolueert die tot een positieve houding.

[026] Een MOOC is meer dan enkel video’s of kennisclips, maar deze vormen vaak wel een belangrijk onderdeel van een MOOC. Hier vind je een goede beschrijving om je eigen opnamestudio te bouwen, voor een klein budget. Op zoek naar een goede (livestream)camera? Hier zijn tips.

[025] Een jaarwisseling is een goed moment om een overzicht te maken: a review of MOOC stats and trends in 2018.

[024] MOOC en video: het zijn geen synoniemen, maar er is wel een sterk onderling verband. “The state of video in education – 2018” geeft een overzicht van hoe men in het (Amerikaanse) onderwijs (op alle niveaus) met video omgaat. De enquête gaat uit van een bedrijf in videosoftware, en is dus niet noodzakelijk helemaal neutraal, maar alles bij mekaar geeft het een goed beeld van hoe video momenteel gebruikt wordt in onderwijs, en waar de groei in de nabije toekomst verwacht wordt.

[023] Wanneer je lesgeeft via MOOCs, moeten je studenten daar op een andere manier mee leren omgaan. Notities nemen bij video’s is essentieel. Anders veroordeelt een student zich tot het telkens opnieuw bekijken van de video’s bij het studeren. Toon deze blog aan je studenten bij het begin van je MOOC, om hen het belang van notities nemen duidelijk te maken, en om hen strategieën aan te reiken om dat efficiënt te doen.

[022] Op dit eigenste moment zijn MOOCs bezig het hoger onderwijs onherkenbaar te veranderen. Misschien niet op de manier die ooit voorspeld werd, maar minstens even diepgaand. Willem Van Valkenburg (TU Delft) slaat de nagel op de kop met vier manieren waarop MOOCs het hoger onderwijs aan het transformeren zijn.

[021] MOOCs gebruiken voor campusstudenten??? Neem me niet kwalijk, maar ik moest toch even meewarig glimlachen bij het lezen van dit erg Amerikaanse artikel. Deze ‘nieuwe wending’ is toch net wat we in Gent aan het doen zijn? En dat zonder eerst te moeten onderhandelen met firma’s waaraan we ooit de rechten op zelfgemaakte MOOCs verkocht zouden hebben…

[020] Wie veranderingen doorvoert in zijn/haar onderwijs, botst al eens op verzet van sommige studenten. Dat is niet anders voor MOOCs, in het bijzonder voor MOOCs die gebruikt worden voor een flipped of blended cursus. Hier is een interessant verhaal van studentenverzet tegen blended learning aan de University of Central Florida. Verschillende argumenten pro en contra passeren de revue. Een interessant inzicht: blended leren met een beperkt aantal verplichte contactmomenten betekent in de praktijk niet minder maar méér tijd in de klas (want de meeste studenten gingen toch niet naar de niet verplichte lessen). Of deze: studenten de vrijheid laten lesvideo’s of kennisclips om het even wanneer te laten bekijken, leidt bij een aanzienlijke groep tot zwaar uitstelgedrag. (een tweede artikel ging een maand later dieper in op enkele aspecten)

[019] Alle vragen die je kan bedenken over de strategische zin of onzin van MOOCs, met een antwoord. Dat is wat je kan verwachten in dit eindrapport van een Erasmus+ project.

[018] MOOCs Are No Longer Massive. And They Serve Different Audiences Than First Imagined. Dat is de samenvatting van een interview met Dhawal Shah (Class Central), die het MOOC-gebeuren van nabij volgt. De hype in de pers is voorbij. Wat gebeurt er ondertussen op het terrein, en waarin verschillen de recentste MOOCs van hun voorgangers uit de beginjaren? (Transscript van een interview, ook als podcast beschikbaar)

[017] Je hebt je MOOC gemaakt. Goed zo. Maar dan? Het werk en de kost van het onderhouden van een MOOC worden vaak uit het oog verloren. Dit artikel uit Inside Higher Ed schetst een beeld van wat daar allemaal bij komt kijken, en hoe het onderhoudsproces georganiseerd wordt aan instellingen met een omvangrijk online programma.

[016] Wanneer je tegen iemand vertelt dat je bezig bent met MOOCs, dan is er 50% kans dat je als antwoord krijgt: “Dat is toch een mislukt concept, bijna niemand raakt aan het einde van een MOOC.” Lees hier waarom dat helemaal niet erg is.

[015] Voor wie de voorspellingen van Fiona Hollands las (zie nr. 14 hieronder), zal dit herkenbaar klinken: Andrew Ng Is Probably Teaching More Students Than Anyone Else on the Planet. (Without a University Involved.). De toekomst is er al.

[014] Waar zullen MOOCs staan over 7 jaar? En welke implicaties heeft dat voor de universiteit? Toekomstverwachtingen van Fiona Hollands, op de Open edX Conference 2018.

[013] Hoe ziet het universitaire landschap er uit in 2030, en wat kunnen we nu doen om ons daar op voor te bereiden? Ernst & Young Australia maakte deze denkoefening voor Australië, en veel van de informatie in dit rapport zijn ook voor Europa relevant. Eén van hun aanbevelingen: “re-imagine the physical campus for the digital world”.

[012] Eens je je cursus omgezet hebt naar een MOOC, wat is daarna nog jouw rol als leraar? Ben je überhaupt nog nodig? Zeker en vast wel, jouw acties terwijl je MOOC loopt bepalen mee hoe succesvol die voor jouw studenten/deelnemers is. Hier vind je enkele tips.

[011] Moeten/kunnen MOOCs gratis zijn? En welke implicaties heeft dit? Dit artikel op EdSurge doet hierover nadenken. Zowel in de muziek- als in de onderwijswereld zijn er creatievelingen (muzikanten/docenten) en online platformen (iTunes, Spotify / EdX, Coursera,…). In de muziekindustrie gaat de financiële winst naar de platformen en het risico naar de creatievelingen. In de onderwijswereld gaat het dezelfde kant op. Een vraag om als universiteit over na te denken: hoe bouwen we een model voor online leren dat financieel gezond is en toch zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk leerkansen biedt? (hier staat een ander artikel over hetzelfde onderwerp)

[010] UGent ondersteunt in 2018 een aantal MOOC-projecten. Op 2 maart 2018 kwamen de vijftien teams die aan een project werken bijeen. De slides en video’s van die bijeenkomst vind je hier (de audio hapert regelmatig, maar de boodschap is meestal te volgen):

Stefaan Cottenier schetst de context van het MOOC-initiatief, en bespreekt de vragen die de teams vooraf meegaven. Download de slides en klik hierboven op de video.

Frédéric Bruynings overloopt het materiaal dat bij DICT en DOWA ontleend kan worden, en geeft software-tips. Bekijk de slides op slides.com, en klik hierboven op de video.

Lieselot Declercq en Joke Hollants (d-teach) geven een mini-cursus “instructional design”, en leggen uit hoe ze de MOOC-teams kunnen begeleiden. Download de slides, en klik hierboven op de video.

[009] Je hebt een MOOC gebouwd, of je bent dat van plan, en je wil weten of je goed bezig bent? Dan kan deze online course quality review rubric van de State University of New York een leidraad zijn. 50 kwaliteitscriteria, verdeeld over 6 rubrieken. (To do: de volgende versie van deze mini-MOOC tegen het licht van deze criteria houden!)

[008] MOOCs zijn niet het eindpunt. In dit artikel vinden we deze analyse: “(…) This became evident when massive open online courses (MOOCs) enlightened the imagination of many university administrators. The understanding of “open courses” is that no entry requirements or fees were required, and online students could enroll and participate from any country in the world with internet access. Both of these factors enabled universities to market globally for students, resulting in massive enrolment numbers. The promise was generous, but it soon became evident that one of the problems created for teachers was their human capacity to actively engage with massive numbers of diverse students studying globally from different time zones, at different rates of progress and with different frames of reference and foundational skills for the course that they are studying. Assisting students in large classes to progress effectively through their learning experience to achieve desired outcomes, conduct assessments, and provide constructive personalized feedback remained unsolved issues.” Waarop Artificial Intelligence opgevoerd wordt als de oplossing. De volgende stap?

[007] Hoewel het hoger onderwijs in de VS niet te vergelijken is met de manier waarop dit in Europa georganiseerd is, kan het nooit kwaad om lessen te trekken uit wat aan de andere kant van de oceaan gebeurt. Volgens de recentste data (2016) maken online studenten er 30% uit van het totale aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs. En dat aandeel blijft groeien. Deze blog leidt je rond in een wereld die misschien binnenkort ook de onze wordt.

[006] Volgens de 2018 elearing predictions hype curve, zijn MOOCs volwassen geworden: “We will go against the grain a bit here and argue that MOOCs AREN’T DEAD. Our evidence? All the MOOCs out there. And all the quasi-MOOCs in higher education and Continuous Education: the cheap online master’s degrees that seemingly every big-name university is now offering. These online courses might be less massive and open than a purist’s MOOC, but there’s no question that the universities experimented with the Coursera model and learned from it, creating a new mode of education that meets keen demand among learners for credentials they can earn while working. Associations and other Continuous Education providers have been slower to learn the lessons of this mostly academic model, but certain design principles popularized (if not invented) by MOOC platforms – putting the faculty (instead of the faculty’s PowerPoint) on screen, interactive video, peer assessment, synchronous deadlines with asynchronous time commitments – are now informing the best continuing education providers.

[005] Wil je informeel van gedachten wisselen met UGent-collega’s die net als jij zoekende zijn omtrent MOOCs? Schrijf je dan in voor de MOOCoffie: telkens er een vijftal nieuwe inschrijvingen zijn, komen we met dat groepje samen voor een informele babbel. Wie? Iedereen die het certificaat van de mini-MOOC haalde, kan zich inschrijven. Waar? Bij diegene van de vijf die de gezelligste koffiehoek heeft.

[004] Een van de meer kleurrijke stemmen in het debat over online leren, is Stephen Downes. Dit essay van zijn hand geeft veel stof tot nadenken: Quantum Leaps We Can Expect in Teaching in the Digital Age — a Roadmap (48p).

[003] Dit Broodje Martinnovatie van de Faculteit Wetenschappen van de UGent (oktober 2017) heeft als thema MOOCs in mijn onderwijs. Stefaan Cottenier analyseert het gebruik van de mini-MOOC als model voor MOOCs in regulier onderwijs, en toont hoe het vak Computational Materials Physics volledig via een MOOC gegeven wordt. Peter Dawyndt bespreekt de ideeën rond MOOCs in de opleiding informatica. Veerle Fack toont hoe het vak Bioinformatics Algorithms naar MOOCs toewerkt.

[002] Hoor het eens van een ander… In 2016 publiceerde het Hochschulforum Digitalisierung — een werkgroep uit het Duitse hoger-onderwijslandschap — een knap geschreven synthese van de uitdagingen en kansen die digitaal onderwijs biedt. Aanbevolen lectuur voor iedereen met interesse in de meer strategische aspecten van digitaal onderwijs: The Digital Turn – pathways for higher education in the digital age (44p).

[001] Op de Onderwijsdag 2017 van de UGent onderzocht Stefaan Cottenier samen met het publiek de strategische noodzaak van MOOCs voor de UGent. Een half uur voor de presentatie vulde het publiek deze korte enquête in. Doe dat ook. Het duurt 2 minuten, en zo kan je de presentatie hieronder volgen op dezelfde manier als het publiek dat deed.